Đăng ký ngay để nhận khuyến mãi > 10%

Khái niệm cơ bản về bảo hộ lao động

Khái niệm Bảo hộ lao động tên tiếng Anh là Occupational safety and health (OSH) hay occupational health and safety (OHS) hoặc workplace health and safety (WHS) là một lĩnh vực liên quan đến an toàn, sức khỏe và phúc lợi người tham gia vào công việc hoặc việc làm. Bảo hộ lao động là môn khoa học nghiên cứu về các vấn đề hệ thống các văn bản pháp luật, cũng như các biện pháp về tổ chức kinh tế xã hội và khoa học công nghệ nhằm cải tiến điều kiện lao động.

Mục tiêu chính của bảo hộ lao động đảm bảo, bảo vệ sức khỏe, tính mạng con người trong lao động; Nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm; Bảo vệ môi trường lao động nói riêng và môi trường sinh thái nói chung góp phần cải thiện đời sống vật chất và tinh thần của người lao động. 

Thông thường nói tới bảo hộ lao động, được hiểu ngoài an toàn lao động, vệ sinh lao động, còn gồm cả các chính sách đối với người lao động như vấn đề lao động và nghỉ ngơi, vấn đề lao động nữ, vấn đề bồi dưỡng độc hại. An toàn và vệ sinh lao động cũng có thể bảo vệ đồng nghiệp, các thành viên gia đình, người sử dụng lao động, khách hàng và nhiều người khác có thể bị ảnh hưởng bởi môi trường làm việc.

Nói cách khác, bảo hộ lao động là một môn khoa học về an toàn và vệ sinh lao động, an toàn phòng chống cháy nổ. Bảo hộ lao động nghiên cứu nguyên nhân, đồng thời tìm giải pháp phòng ngừa tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp, các yếu tố gây độc hại trong lao động, sản xuất, sự cố cháy nổ trong sản xuất, cũng như tìm giải pháp đảm bảo sức khỏe và an toàn tính mạng cho người lao động.

Bảo hộ lao động gồm 4 phần là: Pháp luật bảo hộ lao động; Vệ sinh lao động; Kỹ thuật an toàn (Safety engineering) và kỹ thuật phòng chống cháy nổ (Fire protection hay Fire safety)

Bảo hộ lao động góp phần nghiên cứu, loại trừ các yếu tố khoa học, có hại thông qua điều tra, khảo sát, phân tích đánh giá điều kiện lao động, biện pháp kỹ thuật an toàn, phòng cháy chữa cháy, kỹ thuật vệ sinh, xử lý ô nhiễm môi trường lao động, là phương tiện bảo vệ cá nhân… Thông qua ứng dựng tiến bộ kỹ thuật, khoa học công nghệ tiên tiến phòng ngừa tai nạn lao động, bảo vệ môi trường sinh thái, phòng ngừa bệnh nghề nghiệp…

Làm tốt công tác bảo hộ lao động nâng cao năng suất lao động, góp phần chăm lo sức khỏe, tính mạng, chất lượng đời sống người lao động. Thông qua đó, xây dựng đội ngũ công nhân lao động mạnh về số lượng, chất lượng.

 


DMCA.com Protection Status